Proje Ortakları

Proje Ortakları

Paramı Yönetebiliyorum Projesi, finansal okuryazarlık alanında uluslararası kuruluş, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi.

Paramı Yönetebiliyorum Proje Ortakları

Paramı Yönetebiliyorum projesi, 2009 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Visa Türkiye ortaklığında yürütülmektedir.

Proje Ortakları

undp
Habitat
Visa
 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP)

Birleşmiş Milletler’in küresel kalkınma ağı olan BM Kalkınma Programı (UNDP), insanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak ulaştıran ve değişimi savunan bir kuruluş. UNDP 170 ülkede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek veriyor. UNDP Türkiye, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunacak pratik çözümler üretmek için iş birliği kuruyor.  Daha fazla bilgi için www.undp.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

HABİTAT DERNEĞİ

Habitat Derneği (Habitat) dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur. 1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997 yılında kurulan Habitat’ın misyonu, dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmaktı.

1997 yılından bu yana Habitat, Türkiye’nin 81 ilinde binlerce gönüllüsüyle din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Dezavantajlı grupların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanması, fırsatlara erişiminin sağlanması, karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılması konularında çalışmalar yürüten Habitat, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemektedir. Daha fazla bilgi için www.habitatdernegi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

VISA TÜRKİYE

Visa [Visa Inc. (NYSE: V)] dijital ödemeler sektöründe dünyanın lider şirketidir. Visa’nın misyonu en yenilikçi, güvenilir ve güvenli ödeme ağı aracılığıyla dünyayı birbirine bağlamak; bireylerin, işletmelerin ve ekonomilerin başarılı olmasına ve büyümesine olanak sağlamaktır. Gelişmiş global veri işleme ağı VisaNet, dünyanın dört bir yanında güvenli ve güvenilir ödemeleri mümkün kılar ve saniyede 65.000’den fazla ödemeyi işleme kapasitesine sahiptir. Visa’nın yenilikçiliğe odaklanması, her cihazda internet üzerinden ticaretin hızla büyümesine katkı sağlayarak; 30 üye banka ve e-para kuruluşuyla faaliyet göstererek, geliştirdiği yeni teknolojiler ve ödeme sistemlerindeki temassız kart uygulamalarıyla sektöre öncülük ediyor. Aynı zamanda da herkes için, her yerde nakitsiz gelecek hayalinin itici gücüdür. Daha fazla bilgi için visa.com.tr ve @Visa_TR adreslerini ziyaret edebilirsiniz.