Proje Hakkında

Proje Hakkında

"Paramı Yönetebiliyorum" gençler başta olmak üzere farklı segmentlere yönelik bir finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi projesidir.

Paramı Yönetebiliyorum Projesi

Paramı Yönetebiliyorum projesi, Visa ve Türkiye’deki 30 banka ve e-para kuruluşunun destekleriyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği ortaklığında 2009 yılından bu yana devam eden bir finansal okuryazarlık projesidir.

Proje kapsamında tüm Türkiye’de bireylere bütçe yapabilme, finansal kavramları anlama ve hayatları boyunca karşılarına çıkacak olan finansal ürün ve hizmetleri doğru kullanma becerisi kazandırmak üzere eğitimler veriliyor. Eğitimlerde bütçe yapma, doğru ve kontrollü harcama, birikim ve yatırım, borç yönetimi, finansal hak ve yükümlülükler konuları işleniyor.

Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, genç yetişkinler, girişimciler, çiftçiler, mavi yaka çalışanlar, emeklliler ve kadın kooperatifleri olmak üzere toplam 8 segment hedefleniyor.

Mart 2020 itibariyle eğitimler dijital ortama da taşınarak YouTube ve Zoom üzerinden verilmeye başlandı.

81
Paramı Yönetebiliyorum eğitimleri 81 ilde veriliyor
2647
2.647 gönüllü eğitmen projede yer alıyor
5510
Bugüne kadar 5.510 eğitim düzenlendi
1700000
1.700.000 milyon kişi eğitimlere katıldı
 

Projenin Etkisi Analizlerle Ölçülüyor

Eğitimin katılımcılar üzerindeki etkisi ön-test ve son-test analizi ile her yıl ölçümleniyor. Buna ek olarak, gençlik segmentine yönelik düzenli aralıklarla uzun dönemli etki analizi çalışması yapılıyor. Bu çalışmada, eğitimi alan grup ile bu grupla aynı özellikleri taşıyan ancak eğitim almamış gençlerin finansal okuryazarlık düzeyleri karşılaştırılıyor.

2019 yılında yapılan uzun dönemli etki analizinin sonuçları eğitimin kalıcı etkisini gösteriyor:

  Kontrol Grubu Paramı
Yönetebiliyorum
Eğitimi Alanlar
Düzenli bütçe yapanlar %56 %71
Aylık olarak birikim yapanlar %24 %58
Faturalarını ödeyemeyenler %29 %12
Enflasyonun gelire etkisini doğru hesaplayanlar %43 %61
image alt tag
image alt tag
image alt tag
image alt tag
image alt tag
image alt tag
image alt tag

Paramı Yönetebiliyorum projesi, amacı, hedef kitlesi, eğitim içerikleri ve ortaklık yapısı ile 6 farklı sürdürülebilir kalkınma hedefine katkı sağlıyor. Eğitim içerikleriyle “Nitelikli Eğitim” (4), “Sorumlu Üretim ve Tüketim” (12) ve “Yoksulluğa Son” (1) hedeflerine katkı sağlıyor. Hem proje ortakları arasındaki uyumlu işbirliğiyle, hem de 22 bankanın finansal okuryazarlığı artırmak için bir araya gelmesiyle “Hedefler için Ortaklıklar” (17) hedefini destekliyor. Proje kapsamında yürütülen tüm çalışmalarda cinsiyet eşitliği gözetiliyor. Hem eğitmen hem de eğitim alan kişilerin kadın erkek dağılımının dengeli bir şekilde yapılmasına özen gösteriliyor. Proje bu özelliğiyle “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” (5) ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” (10) hedeflerine de katkı sağlıyor.