Tüyolar

Tüyolar

Bütçe planlamanızı yaparken sizlere yardımcı olacak birçok ipucuna bir göz atın.

Bütçe karmaşık bir şey değildir. Gelir, gider ve birikimini yazarak; mevcut durum analizini yaparak işe başla.

Hedeflerine ulaşmak için sahip olduğun para miktarı ne olursa olsun bütçe yapmalı ve cebindeki parayı en verimli şekilde kullanmalısın.

Gelirini, giderini ve birikimini her ay düzenli olarak yaz ve planla. Her ay gelirinin en az %10'unu birikime ayır, giderlerin için kendine limitler koy, gelecek ayı şimdiden planla.

Kontrolsüz harcamalardan uzak dur, bütçenin denk gelmesi için tekrar tekrar bütçe yap. Eğlenceye her ay 90 lira ayırıp, 150 lira mı harcıyorsun? Harcamalarında sorunlu alanlara dikkat et. Harcamadan önce, sorun yaşadığın alanları tespit et.

Hazırladığın bütçeyi aşmamak için kendine limit koy. Paran yetmiyorsa önce harcamalarını azaltmayı, sonra gelirini artırmayı dene. Planlarına uy, pes etme!

Bütçen gerçekçi ve esnek olmalı. Değişen şartlara göre bütçende değişiklik yapabilirsin.

Gelirinin %50'sini gıda, ev giderleri gibi gerekli harcamalara, %30'unu sosyal aktivitelere, %20'sini ise finansal önceliklere ayır.

Yarını planla: Gelecek ay gelirin ve giderlerin ne olacak? Bunları yaz. Paran yetmiyorsa diğer harcamaları biraz azalt ya da gelirini artır.

Daha Fazla Yükle