KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

“Paramı Yönetebiliyorum”; finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi eğitim projesi (“Proje”;) kapsamında www.paramiyonetebiliyorum.com adresi üzerinden toplanan kişisel bilgileriniz, VISA Europe Services Inc. (“VISA”;) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”;) uyarınca ve aşağıda açıklanan çerçevede işlenebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu formun kabul edilmesiyle birlikte adınız soyadınız, doğum tarihiniz, ikamet ettiğiniz şehir, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz ve Proje altında tanımlı eğitim grubunuzun] dâhil olduğu kişisel verileriniz VISA tarafından KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılmasının Amacı ve Hukuk Sebebi

Kişisel verilerin işlenme ve aktarılmasının amacı ve hukuki sebebi, KVKK’ya uygun olarak ve Proje’nin gençler arasında finansal okuryazarlığın geliştirilmesi hedefine ulaşmasına imkan verecek şekilde katılımcı profilinin tespit ve kaydedilmesi ve mevzuat altında öngörülebilecek ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilebilecek raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasıdır.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Bu formun kabul edilmesiyle birlikte size ait yukarıda sayılan kişisel veriler, VISA ve grup şirketlerince bu formda belirtilen herhangi bir sebeple veya rıza gösterdiğiniz diğer herhangi bir amaç için yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle mevzuata uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, Paramı Yönetebiliyorum üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır.

Veri Sahibinin Hakları

VISA’ya başvurarak kişisel verilerinizin,

(I) işlenip işlenmediğini öğrenme;

(II) işlenmişse bilgi talep etme;

(III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(IV) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

(V) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme;

(VI) işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalkmışsa silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(VII) münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

(VIII) ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Veri Sahibinin Rızası

Bu formu kabul edere KVKK uyarınca:

(I) kişisel verilerinizin işlenmesine; ve

(II) kişisel verilerinizin yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasına

açık rıza vermektesiniz.

Ticari Elektronik İleti

Dilediğiniz zaman bu izni geri alabilme hakkınız saklı kalmak kaydıyla, VISA'nın Proje'nin tanıtımı ile ilgili konularda e- posta yoluyla iletişime geçerek ticari elektronik iletiler göndermesine açık rıza vermektesiniz.