Eğitimler

Aşağıda, bütçe yönetimine dair önerilerimize göz atabilirsin. "Eğitime Başla" butonu ile giriş yapabileceğin eğlenceli eğitim videolarında ise bütçeni yönetmeye yönelik detaylara ulaşacaksın.

Girişimciyim

Girişimcilik; küresel ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda yenilikçi çözümler üreterek; ekonomik, sosyal, çevresel değer ve fayda yaratmaktır. Girişimci, pazardaki bir boşluğu veya ihtiyacı tespit ederek, gerekli riskleri almak suretiyle, iş fikrine dönüştüren kişidir.

GİRİŞİMCİLİK SÜRECİ

 • Girişimcilik altı adımdan oluşan bir süreçtir.
 • 1. İhtiyacı gören ya da ihtiyaç olduğunu gösteren bir fikir bul.
  2. Ön değerlendirme çalışmaları yap.
  3. İş modelini hazırla ve ürününü pazardan sürekli geri dönüş alarak geliştir.
 • 4. Gereken finansmanı bulmak için melek yatırımcılara başvur. Devletin hibe ve ucuz kredi desteklerinden faydalan.
 • 5. İşini kur ve pazara ulaştır.
  6. İşinin kalıcı olması için başarılı bütçe (nakit) yönetimi önemlidir.
Eğitime Başla

BÜTÇE

 • Bütçe gelirler ve giderlerden oluşur.
 • Gelirleri iki başlıkta toplayabiliriz:
  1. Şirketin mal veya hizmet satışlarından elde edeceği gelirler.
  2. Şirkete ait bir gayrimenkulün satılması gibi ana faaliyet dışında elde edilen gelirler.
 • Giderler ikiye ayrılır:
  1. Kira ve maaş gibi sabit giderler ile ulaşım ve faturalar gibi değişken harcamalardan oluşan olağan giderler.
 • 2. Yangın, bozulma gibi nedenlerle ofis ya da malzemelerin zarar görmesinden ortaya çıkan olağandışı giderler.
 • Öncelikle kişisel bütçe ile şirket bütçesini ayır. Şirket, girişimciye ya temettü ya da maaş öder. Bunun dışında şirketten kaynak kullanma.
 • Girişimci olarak ya finans, muhasebe bil ya da iyi bir mali müşavir, muhasebeci ile çalış.
  Dikkat: Mali müşavir, muhasebeciyi dikkatli seç. 3 ay deneme süresi olsun.
 • Her durumda şirket gelir ve giderlerini kendin de sıkı bir şekilde takip et.
 • Nakit giriş ve çıkışlarının zamanlamasını iyi ayarlamak çok önemli.
 • Banka limitlerin, limit kullanımın, borç ödemelerin hakkında bilgi sahibi olmalısın.
 • Tıpkı kişisel alanda olduğu gibi şirket olarak da acil durum birikimin olsun.
 • Bütçenin Swot Analizini Yap: Bütçenin güçlü ve zayıf yanlarını tanı, fırsat ve tehlikelere kafa yor.
 • Güçlü Yanlar: Ürüne talep var, fiyatlandırma doğru, dolayısıyla gelir ve kararlılık yüksek.
  Zayıf Yanlar: Nakit ve finans yönetiminde bilgin az ve ekibinde iyi bir muhasebecin yok.
 • Fırsatlar: E-ticaret yoluyla maliyetler düşürülebilir.
  Tehditler: Yeni rakiplerin girişi karlılığı azaltır.
 • Acil Durum Planı:
  En kötü olasılıkları düşün.
  Şirkette beyin fırtınaları yap.
 • Seni olası riskler konusunda uyaran elemanlarına kızma, tam tersine ödüllendir.
 • En baştan bu tür olumsuz olasılıklara kafa yor ki hazırlıklı olabil.
 • Banka kredisini zamanında ödemezsen gecikme faizleri işler, bankalar firmanın limitlerini kısabilir hatta iptal edebilir.
 • Ticari borçları ödemediğinde "çeklerin yazılır" ve risk raporun kirlenir. Bu hem çalıştığın diğer firmalar hem de bankalar nezdinde kredibiliteni zedeler.
 • Şirketin iflas edebilir.
 • Bütçen bazı risklerle karşılaşabilir. Rekabet Riski: Artan rekabet ile fiyatlar tahminlerinin ötesinde düşebilir, bu da gelirlerini azaltabilir.
 • Likidite Riski: Finansman ihtiyacının doğru hesaplanamaması, nakdin bitmesi.
 • Harcamalar tarafında sık yapılan hatalar: tıpkı kişisel bütçeni yönetirken olduğu gibi gereksiz lüks harcamalar yapmak ve / veya risk hesaplamalarını yapmadan borçlanarak hızlı büyümek.
 • Tahsilat Sorunları: Vadeli satışların vadesi geldiğinde karşılığının alınmaması.
 • Yetersiz Finans Bilgisi: Finansman tarafını yöneten ortağın ya da muhasebecinin nakit akışlarını doğru yönetemeyerek firmayı zorda bırakması.
 • Ekonomik Riskler: Ekonomik durgunluk, döviz kurları ve faizlerde oynamalar.

FİZİBİLİTE

 • Fizibilite çalışması:
  • Düşünülen yatırımın ekonomik, teknik, finansal ve hukuki yönlerden etkinliğini belirlemek için yapılan bir araştırmadır.
  • Yeni bir yatırımı yapıp yapmayacağın ile ilgili karar vermen için yapılır.
 • Fizibilitenin Adımları:
  Pazar, rekabet, fiyat, teknoloji, hukuksal vb. araştırmalar yap.
 • Kuruluş aşamasında yapılması gereken tüm teknik, hukuki, operasyonel, finansal harcamaları ortaya koy.
 • Finansman kaynaklarını ortaya koy.
 • Ne zaman gelir elde edileceğinin ve kâra geçileceğinin tahminlerini yap.
 • Risk ve hassasiyet analizlerini de unutma.

FİNANSAL TABLOLAR

 • Gelir Tablosu nedir?
  İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri içeren; ek olarak, bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kar veya zararını gösteren tablodur.
 • Bilanço nedir?
  Bilanço, bir işletmenin belirli bir zaman noktasında sahip bulunduğu sermaye, varlık ve borç durumunu gösteren dengedir. Varlıklar aktifte, sermaye ve borçlar pasifte yer alır. Bilanço belli bir nokta zamana ait (örnek; 31.12.2014) varlık (aktif), sermaye-borç (pasif) rakamlarını gösterir.
 • Nakit Akım Tablosu nedir?
  Nakit Akım Tablosu, bir işletmenin belli bir dönemdeki nakit hareketlerini açıklayan tablodur. İşletmenin dönem içindeki nakit giriş ve çıkışlarını, kaynaklarını ve kullanım yerlerini görmeni sağlar.

FİNANSMAN

 • Kuruluş masrafları genelde şunlardan oluşur:
  • Ofis kiralama ve iş yerinin dekorasyonu
  • İş yeri ve iş için gerekli makine ve malzemeler
  • Emlakçı komisyonu ve depozitolar
  • Mobilya, klima vs.
  • Tescil işlemleri
  • Noter masrafları
 • Finansman kaynakları neler/kimler olabilir?
  • Kendi birikimlerin, aile, arkadaşlar
  • Melek Yatırımcılar
  • Risk Sermayesi
  • Kamu kaynakları (KOSGEB gibi)
  • Bankalar