TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen, tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi açıklandı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen, tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi açıklandı.

Tüketici Güven Endeksi Nedir?

Aylık Tüketici Eğilim Anketi ile; tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçülmesi amaçlandığı bir göstergedir.

Hangi Konu Başlıkları Ölçümlenir?

Mevcut durum değerlendirmeleri, beklentiler ve eğilimler;

  • Kişisel Mali Durum
  • Genel Ekonomi
  • Harcama ve Tasarruf Eğilimleri
  • Gibi konu başlıklarında

Ve

  • Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi,
  • Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi,
  • Gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi,
  • Gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre %1,3 oranında azaldı; Kasım ayında 76,6 olan endeks, Aralık ayında 75,6 oldu.

Verinin Kapsamı, Hesaplama Kuralları, Temel Veri Kaynaklarının Niteliği, Derleme

Uygulamaları, Revizyonlar, Diğer konular ve dipnotlara kaynakçadan ulaşabilir ve Tüketici

Güven Endeksi Aralık 2022 Raporunu detaylı olarak inceleyebilirsiniz.