Blog

Blog

Bir bilgisayara ihtiyacınız olduğunda ya da canınız parfe çektiğinde kolayca alabilirsiniz. Ancak sigortayı olay gerçekleştikten sonra satın almanız mümkün değildir. Örneğin kaza yaptıktan sonra Kasko yaptıramazsınız çünkü iş işten geçmiştir. 

İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA ALAMAYACAĞINIZ TEK ŞEY SİGORTADIR!

Bir bilgisayara ihtiyacınız olduğunda ya da canınız parfe çektiğinde kolayca alabilirsiniz. Ancak sigortayı olay gerçekleştikten sonra satın almanız mümkün değildir. Örneğin kaza yaptıktan sonra Kasko yaptıramazsınız çünkü iş işten geçmiştir. 

Risk, bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile tehlike gerçekleştiğinde ortaya çıkacak olan zararın çarpımıdır. Basit bir örnekle başlayalım. Örneğin başınıza yıldırım düşme tehlikesi bulutlu havaların tümünde vardır. Fakat bunun gerçekleşme olasılığı çok azdır. Çarpımın sonucu düşük risk olarak değerlendirilir. 

Dünyada sigortacılığa benzer ilk uygulamalara günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babillerde rastlanmaktadır. Zamanın ticaret merkezi durumundaki Babil’de, kervan tüccarlarına borç veren sermayedarlar, kervanların soyulması veya fidye ödeme durumuyla karşılaşmaları halinde tüccarların borçlarını silmekte, buna karşılık borcu tüccarlardan geri aldıkları zaman, taşıdıkları riskin karşılığı olarak ana borç miktarı üzerinden bir miktar para almaktaydılar. Osmanlı Devleti topraklarında ise 872 yılında İngiliz sigorta şirketleri, açtıkları temsilciliklerle Türkiye’de ilk sigortacılık faaliyetlerini başlattılar. İngilizlerden sonra Fransızlar da Türkiye’ye ilgi gösterdiler ve 1878 yılında ilk Fransız şirketi faaliyetlerine başladı. Bundan sonra Alman, İtalyan, İsviçre gibi yabancı ülkelerin sigorta şirketlerinin çalışmaları ile sigortacılık genişlemeye başladı. 

Özel sektörün, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu ve zorunlu prim kesintilerinin dışında kalan alanları Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası ile doldurması kişiye ve ailesine sağlık harcamalarından emin olmalarını sağlar. Uluslararası ve kurumsal şirketler, istihdam ettikleri personeline Özel Sağlık Sigortası imkanını sağlamaktadır. Çoğu zaman %100 teminatlı bu sigortalar anlaşmalı özel hastanelerde ücretsiz bir şekilde hizmet alınmasına imkan vermektedir. Türkiye'de Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sahibi kişi sayısı 3,7 milyon civarlarındadır. 

Aslına baktığınızda kurumların çalışanlarına yaptığı özel sağlık sigortası, hem çalışan aidiyetini güçlendiriyor hem de kurum, çalışanının ya da ailesinin yaşadığı bir sağlık probleminden dolayı iş kaybı yaşamıyor. Bu durumda iki taraf içinde kazanç söz konusudur. Özellikle yan haklar bakımından çok da güçlü olmayan özel sektör kurumlarının bu gibi sorunlara eğilmeleri gerekmektedir. 

Sağlık dışındaki sigorta türlerinde ise ödenen prim ne kadar göze batsa da yapılan işin maliyetine eklenmesi gereken bir kalemdir. Şayet sigorta primlerini bir yük olarak görürseniz, tüm mal varlığınızı kaybetme riskiyle karşı karşıyasınız demektir. Sistematik riskler yani elinizde olmayan riskleri bir kenara bırakarak, riskin daha ağırlıklı bir bölümünü oluşturan sistematik olmayan risklere odaklanarak sigorta yaptırmak, geri dönüşü olmayan zararları engellemenizi sağlamaktadır. 

Aileden biri vefat ettiğinde çekilen kredi için hayat sigortası yapılmış ise bu durumda tüm kredi borcu poliçe üzerinden tahsil edilmektedir. Poliçe tutarı üzerinde para kalması durumunda bu tutar yasal mirasçılarına fark olarak ödenmekte aksi bir durumda ise tüm borç yasal mirasçılarına devrolmaktadır. 

Atalarımızın da dediği gibi;  

"Mal, canın yongasıdır."