FİNANSAL KRİZ TÜRLERİ

FİNANSAL KRİZ TÜRLERİ

Finansal kriz türleri; para krizleri, bankacılık krizleri, sistemik krizler, ahlaki tehlike krizleri, dış borç ödemeler bilançosu krizleri ve kur krizleri olmak üzere 6'ya ayrılır.

FİNANSAL KRİZ TÜRLERİ

Finansal kriz türleri; para krizleri, bankacılık krizleri, sistemik krizler, ahlaki tehlike krizleri, dış borç ödemeler bilançosu krizleri ve kur krizleri olmak üzere 6'ya ayrılır.

Para Krizleri: Krizler, finansal yatırımcıların beklentilerindeki değişmelere bağlı olarak spekülatif ataklarda bulunmasının sonucudur. Para krizlerine neden olan faktörler ülkeden ülkeye göre farklılıklar gösterir. Temel ekonomik göstergelerde uzun süre devam eden bozulmalar tüm ekonomiler için kriz riskini arttırmaktadır. Bir ekonomide finansal krizin doğacağına dair beklentileri besleyen göstergelerin dışında, yaşanan krizin boyutları hakkında bilgi veren temel göstergeler de söz konusudur. Döviz kurlarındaki büyük dalgalanmalar, gecelik faizlerde yaşanan aşırı yükselmeler ve döviz rezervlerindeki önemli miktarda azalmalar buna örnek olarak gösterilebilir.

Bankacılık Krizleri: Bankaların piyasa araçları üzerindeki kontrollerini yitirmesi ya da vadesiz mevduatlardaki ani çekilmeler karşısında fonlarını karşılama yeteneğini kaybetmesiyle gerçekleşir.

Sistemik Krizler: Bankacılık ve kur risklerinin sıklığı ve büyüklüğü sistematik kriz olarak adlandırılır. Yerel ekonomide zıt etkiler yaratan birçok şok olarak da bilinen sistemik krizler, kredi tahsisi, ödeme işlevlerinin kesintiye uğraması olarak açıklanabilir.

Ahlaki Tehlike Krizleri: Mevduat sahibi olan kişilerin banka risklerine karşı duyarlılığını ve güvenini yitirmesi sonucunda piyasadaki genel risk düzeyinin artması ahlaki tehlike krizlerinin oluşumuna temel oluşturmaktadır. Ve bunların sonucunda bankaların çöküşünün önlenmesi için hükümetlerin yüksek risk alan bankaların iflasına izin vermemesi veya sigorta primlerinin banka bilançolarına riskini yansıtmaması sonucu meydana gelmektedir.

Dış Borç Ödemeler Bilançosu Krizleri: Bir ülkede devamlı olarak artan kamu ve özel kesime ait dış borçların artık ödenemeyecek duruma gelmesi sonucunda dış borç ödeme bilançosu krizleri yaşanır.

Kur Krizleri: Finansal kriz öncesinde ülkelerdeki döviz kuru politikalarının gözden geçirilmeleri ve daha dikkatli kur politikaları uygulamaları gerekmektedir. Eğer ekonomik kriz durumunda ülkeler kendi spekülatif ataklarını karşılayacak döviz rezervlerine sahip değilse ülkede kur krizleri yaşanmaya başlar.

Kaynakça

Krizin Tanımı ve Kriz Türleri