FİNANSAL KRİZ NEDİR?

FİNANSAL KRİZ NEDİR?

Bir ülkede politik, ekonomik, kültürel nedenlerle ortaya çıkan ve ülkenin ekonomik yapısını sarsan olaylara finansal kriz denir.

FİNANSAL KRİZ NEDİR?

Bir ülkede politik, ekonomik, kültürel nedenlerle ortaya çıkan ve ülkenin ekonomik yapısını sarsan olaylara finansal kriz denir.

Finansal kriz, finansal piyasalarda ters seçim ve ahlaki risk problemlerinin kötüleştiği bozulmayı gösterirken, kriz neticesinde finansal piyasalar, fonların en üretken yatırım alanlarının geçişine izin vermez.

Başka bir deyişle, finans piyasalarındaki şiddetli fiyat dalgalanmaları veya bankacılık sisteminde kredilerin aşırı şekilde artması ve geri ödenmemesi sonucunda yaşanan ciddi ekonomik sorunlar olarak tanımlanabilir.

Bu duruma Dornbusch'un ‘Kriz ancak patladığında görülür.' sözüyle de örnek vermemiz mümkün.

Krizin ne zaman olacağı, nasıl olacağı zaten öngörülebilse gerekli önlemler alınır ve kriz önlenebilir. Ayrıca finansal krizdeki asıl baskı ve gerginlik, güvensizlik, panik ve bunun doğrultusunda da verilen sağlıksız ani kararlardan kaynaklanmaktadır.

Krizler; herhangi bir mal, hizmet ya da piyasalardaki fiyatların değişme sınırının dışında gerçekleşen dalgalanmalardan meydana gelir.

Kaynakça

Finansal Kriz Türleri ve Krizlerin Görülmesinde Kullanılan Temel Öncü Göstergeler