Paramı Yönetebiliyorum Projesi Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı  Deprem Bölgesine Yönelik Hibe Başvuruları Başladı

Paramı Yönetebiliyorum Projesi Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı Deprem Bölgesine Yönelik Hibe Başvuruları Başladı

Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında Ocak 2021 itibariyle pilot olarak hayata geçirilen Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı ile seçilen 26 kadın kooperatifi, e-ticaret ekosistemine dahil olabilmeleri için gerekli eğitimler ile desteklenmiş, ürettikleri ürünleri internet ortamında kooperatiflerine özel kurulan e-ticaret sitelerinde pazarlamaları, kooperatiflerinin web sitelerinin kurulması ile birlikte internet ortamında görünürlük sağlanmış ve kooperatif üyelerinin sosyoekonomik konumlarının güçlenmesine katkıda bulunulmuştur.

Paramı Yönetebiliyorum Projesi Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı Deprem Bölgesine Yönelik Hibe Başvuruları Başladı

Temmuz

Paramı Yönetebiliyorum projesi kapsamında Ocak 2021 itibariyle pilot olarak hayata geçirilen Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı ile seçilen 26 kadın kooperatifi, e-ticaret ekosistemine dahil olabilmeleri için gerekli eğitimler ile desteklenmiş, ürettikleri ürünleri internet ortamında kooperatiflerine özel kurulan e-ticaret sitelerinde pazarlamaları, kooperatiflerinin web sitelerinin kurulması ile birlikte internet ortamında görünürlük sağlanmış ve kooperatif üyelerinin sosyoekonomik konumlarının güçlenmesine katkıda bulunulmuştur.

Emekten Sepete Kadın Kooperatiflerini Destekleme Programı 2023 dönemini, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Merkezli depremden etkilenen Kadın Kooperatiflerinin ve kooperatif ortaklarının sosyoekonomik konumlarının güçlenmesine, Kadın Kooperatiflerinin üretimlerini devam ettirmesine, depremden dolayı zarar gören makine, teçhizat, sarf malzeme ve ham madde teminlerine katkıda bulunmak amacıyla yeniden tasarlamıştır.

Kimler Başvurabilir?

Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programına; ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kadın kooperatifleri başvurabilecektir.

Başvuru; Afet bölgesi ilan edilen tüm illerde bulunan kadın kooperatiflerine açıktır. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman illerinde bulunan kadın kooperatiflerinden gelecek başvurular önceliklendirilecektir.

Başvuru sahibi kooperatiflerin; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri, üretime katkısının bulunması, sürdürülebilirliği ve ayrıca kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranacaktır.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: https://habitatdernegi.org/blog/afet-bolgesindeki-kadin-kooperatiflerlerine-yonelik-hibe-programi/